Industrie en distributie

Accountancy voor industrie en distributie

Een complexe structuur vraagt kennis van zaken en die hebben we als ervaren adviseurs

De sector industrie en distributie kenmerkt zich vaak door investeringen en de bijhorende nood aan kapitaal. Daarbij gaat het niet alleen om investeringen in infrastructuur, maar ook in bv. onderzoek en ontwikkeling. Dankzij ons financieel advies hebben wij al meerdere innoverende projecten ondersteund en aangemoedigd.

In technisch opzicht hebben we in deze sector vaak te maken met groepsstructuren, die meer complexiteit brengen in de boekhouding. Werkkapitaal, stock, betalingstermijnen enz. hebben allemaal een grote impact op marges en winstgevendheid en volgen we dus van nabij op. We kennen de risico’s en spreken de taal van de klant.

We kennen de risico’s en spreken de taal van de klant.

Volgende bedrijven uit de industrie- en distributiesector rekenen al op onze expertise in accountancy:

  • transportbedrijven (zowel nationaal als internationaal)
  • aannemersbedrijven
  • metaalverwerkende bedrijven
  • houtverwerkende bedrijven
  • toeleveranciers voor de industrie
  • bedrijven uit de autosector