Land- en tuinbouw

Accountancy voor land- en tuinbouwbedrijvenbedrijven

Lange werkdagen? Om de boekhouding hoeft u zich alvast niet te bekommeren.

Meer dan andere bedrijfstakken moet de land- en tuinbouwsector rekening houden met veel bijkomende reglementering, zoals milieuwetgeving, quota, richtlijnen rond hygiëne, aangepaste regels voor biobedrijven enz. Ook uw bedrijf vergt lange werkdagen en continue opvolging.
Wij zorgen ervoor dat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten en dat u zich niet hoeft te bekommeren om uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Onze specifieke kennis – zoals de aangepaste btw-tarieven voor de tuinsector of forfaitaire regelingen – geeft u gemoedsrust.

Volgende bedrijven uit de land- en tuinbouwsector rekenen al op onze expertise in accountancy:

  • boomkwekerijen
  • zuivelbedrijven
  • tuinaannemers
  • toeleveranciers voor de landbouw